προς-εγ-κελεύομαι

προς-εγ-κελεύομαι (s. κελεύω), noch dazu ermuntern, zureden, Plut. Alex. 10.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”