προς-εγ-γελάω

προς-εγ-γελάω (s. γελάω), ins Gesicht verlachen, Aesop.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”