προς-εκ-βοάω

προς-εκ-βοάω (s. βοάω), dabei, zugleich ausrufen, D. Cass. 44, 20.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”