προς-εκ-θρώσκω

προς-εκ-θρώσκω (s. ϑρώσκω), noch dazu herausspringen od. herausspritzen lassen, richtige Verbess. bei Plut. de fluv. 23, 4: τὸ τῶν γυναικῶν γένος μισῶν πέτρᾳ τινὶ προςεξέϑορεν, nämlich den Saamen, wo προςεξέϑερεν ohne Sinn stand.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • προσεξέθορεν — πρός , ἐκ θρῴσκω leap aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”