πρωτ-άγριος

πρωτ-άγριος, zuerst erjagend; τὰ πρωτάγρια, Erstlinge der Jagd, erster Fang, Callim. Dian. 104; Ep. ad Monum. Byz. 15 (IX, 656).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”