προς-εξ-απατάω

προς-εξ-απατάω, noch dazu betrügen, Arist. rhet. 3, 11 u. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”