προς-εξ-απο-στέλλω

προς-εξ-απο-στέλλω, dazu, zugleich heraus- od. abschicken, entlassen (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”