προς-εξ-ερείδομαι

προς-εξ-ερείδομαι, sich worauf stützen, ταῖς χερσί, Pol. 3, 55, 4.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”