προς-εξ-ετάζω

προς-εξ-ετάζω, noch dazu, zugleich untersuchen, prüfen; Dem. 24, 69; προςεξήτασται, 21, 227; Luc. Tyrann. 11.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”