προς-εξ-ικμάζω

προς-εξ-ικμάζω, noch dazu austrocknen, Plut. Symp. 6, 3, 2.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”