προς-κακο-παθέω

προς-κακο-παθέω, wobei leiden, Schmerz oder Kummer empfinden, c. dat., Greg. Naz.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”