προς-εξ-ελέγχω

προς-εξ-ελέγχω, noch dazu überführen, αὐτὸν τοῦτο πεποιηκότα, D. Cass. 38, 43.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”