προς-εξ-αγριαίνω

προς-εξ-αγριαίνω, noch dazu, noch mehr wild, zornig machen, Sp., wie Ios.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”