προς-εξ-αμαρτάνω

προς-εξ-αμαρτάνω (s. ἁμαρτάνω), noch dazu, noch mehr fehlen, sündigen, sich vergehen; πρὸς τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀδικήμασι πολλῷ μείζω προςεξημαρτήκασι Dem. 56, 43; Sp., wie Plut. Oth. 10.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”