προς-εξ-ανδραποδίζομαι

προς-εξ-ανδραποδίζομαι, noch dazu zu Sclaven machen; bei Her. 1, 156 f. L. für καὶ πρὸς ἐξανδρ.; Dem. τὸν Ὀρχομενὸν καὶ τὴν Κορώνειαν προςεξηνδραπόδισται, 19, 112.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”