προς-καθ-αιρέω

προς-καθ-αιρέω (s. αἱρέω), noch dazu herunternehmen, -ziehen, -reißen, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”