προς-καθ-οπλίζω

προς-καθ-οπλίζω, noch dazu ausrüsten, bewaffnen, Plut. Cleom. 23.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”