προς-καθ-οράω

προς-καθ-οράω (s. ὁράω), noch dazu, dabei ansehen, ἅτε πρὸς ἑκάστῳ ᾡ ἂν μανϑάνῃ προςκαϑορῶντι τὴν ἐπιστήμην, Plat. Charm. 172 b.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”