προς-καθ-ηλόω

προς-καθ-ηλόω, dazu, daran annageln, Clem. Al. protr. 4, 51.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”