προς-καθ-ίζω

προς-καθ-ίζω (s. ἵζω), dabei, daneben niedersetzen. – Med. sich dabei, daneben niedersetzen, dabei sitzen, Plat. Eryx. 397 d, welche intr. Bdtg auch das Akt. hat, wie Eur. προςκαϑίζω ϑᾶκον οὐκ εὐδαίμονα, Hel. 901; Plat. Apol. 31 a; Pol. u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”