προς-εν-θῡμέομαι

προς-εν-θῡμέομαι, noch dazu, zugleich beherzigen, bedenken, überlegen, προςενεϑυμήϑην, Lys. 26, 13.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”