προς-κοινόω

προς-κοινόω, Einem Etwas mittheilen, um ihn zu Rathe zu ziehen, τινί τι, auch προςκοινόομαι, Sp., wie Ios.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”