προς-κοιμίζομαι

προς-κοιμίζομαι, sich dabei nieder, zur Ruhe legen, c. dat., κώπαις, Xen. Hell. 5, 1, 19.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”