προς-ζημιόω

προς-ζημιόω, noch dazu Schaden zufügen, noch dazu bestrafen, τινά τινι, z. B. φυγῇ, Plat. Gorg. 146 d; Isocr. 1, 33.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”