προς-γλίχομαι

προς-γλίχομαι, danach streben, noch dazu verlangen, Arist. Metaphys. 1, 5.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”