προς-κλῃδονίζομαι

προς-κλῃδονίζομαι, f. L. statt προκλῃδονίζομαι, Suid. aus Ios.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”