πρωθ-ύστερον

πρωθ-ύστερον, τό, die grammatische Figur, welche auch ὕστερον πρότερον od. ὑστερολογία heißt, das Letzte zuerst, Gramm.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”