πρός-πτυστος

πρός-πτυστος, angespuckt, d. i. verabscheu't, καὶ ἀνάξιος, Plut. S. N. V. 22 p. 270.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”