πρός-ρεψις

πρός-ρεψις, , das Hinneigen, Hesych.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ρέψις — εως, ή, Μ [ῥέπω] κλίση, τάση («ῥέψις πρὸς τὰ αἰσθητά», Ανδρ. Κρήτ.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”