φιλ-αγρέτις

φιλ-αγρέτις, ιδος, ἡ, fem. zum Vorigen, die Jagdfreundinn, Ἄρτεμις Paul. Sil. 72 (IX, 396).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”