φιλ-α-γέννητος

φιλ-α-γέννητος, den od. das Ungeborne, Ewige liebend, K. S.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”