φιλ-ακίζομαι

φιλ-ακίζομαι, = χαριεντίζομαι, E. M. u. Phot., wofür Ruhnk. Tim. 19 φιλακκίζομαι vermuthet, welches Wort unrichtig gebildet ist; Struve will φίλ' ἀκκίζομαι lesen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”