φιλ-αδέλφεια

φιλ-αδέλφεια, τά, sc. ἱερά, ein Fest, s. Morgenstern zu Richter's Wallfahrten im Morgenlande p. 636.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”