φιλ-αθηναιότης

φιλ-αθηναιότης, ητος, ἡ, Vorliebe für die Athener, Liebe zu Athen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”