φιλ-άγρ-υπνος

φιλ-άγρ-υπνος, Schlaflosigkeit liebend, die Nächte gern schlaflos zubringend; παννυχίδες Ep. ad. 525 (Plan. 309); λύχνος Mel. 66 (V, 197); νύξ 103 (V, 166).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”