πρός-ειλος

πρός-ειλος (εἵλη), gegen die Sonne, der Sonnenhitze ausgesetzt, δόμοι Aesch. Prom. 449.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”