πρός-κλιντρον

πρός-κλιντρον, τό, das, woran man sich lehnen kann, Lehnstuhl, VLL.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”