πρός-δεγμα

πρός-δεγμα, τό, Aufnahme, Soph. Tr. 628, οἶσϑα τὰ τῆς ξένης ὁρῶν προςδέγματ' αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλως.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”