πρωτό-σφακτος

πρωτό-σφακτος, zuerst geschlachtet, gemordet, Lycophr. 329.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”