πρό-τραπος

πρό-τραπος, οἶνος, = πρότροπος, von Apoll. L. Hom. v. τράπεον gebildet, um πρότροπος zu erklären.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”