πρό-φαντις

πρό-φαντις, ιδος, ἡ, = προφῆτις, Pol. 1, 14.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • υπόφαντις — άντιδος, ἡ, Α βλ. ὑποφήτης. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑποφαίνω μέσω ενός αμάρτυρου αρσ. *ὑποφάντης (πρβλ. προ φάντις)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”