πρωτό-χυτος

πρωτό-χυτος, zuerst ergossen, fließend, οἶνος, Leon. Tar. 18 (VI, 44).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”