πρό-αρον

πρό-αρον, τό, Weinschöpfer (ἀρύω)Ath. XI, 495 a erklärt κρατὴρ ξύλινος, εἰς ὃν τὸν οἶνον κιρνᾶσιν οἱ Ἀττικοί.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”