πρό-κρουσις

πρό-κρουσις, , in der Instrumentalmusik dasselbe, wie πρόληψις im Gesange, Bryen. Harmon. 3, 3.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”