πρό-δομα

πρό-δομα, τό, das Vorhergegebene, Hesych. v. ἀῤ-ῥαβών.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”