μακρο-κατα-ληκτέω

μακρο-κατα-ληκτέω, auf eine lange Sylbe endigen, Schol. Ar. Ran. 317 u. a. Gramm.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”