μακρο-καμπυλ-αύχην

μακρο-καμπυλ-αύχην, ενος, mit langem, krummem Halse, ἐρωδιοί, Epicharm. bei Ath. II, 65 b u. IX, 398 d; an ersterer Stelle stand sonst μακροκαμπυλαύχενοι.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”