μακρ-ηγορία

μακρ-ηγορία, , lange, weitschweifige Rede, Schol. Dion. Thr. 871, 8. Bei Pind. P. 8, 31, in dor. Form, μακραγορία.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”