δις-έγ-γονος

δις-έγ-γονος, , u. διςεγγόνη, , Urenkel, Urenkelin.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”