δις-μῡρί-ανδρος

δις-μῡρί-ανδρος πόλις, eine Stadt von 20000 Einwohnern, Strab. XII, 7 p. 570.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”